چهره گرافی

این چهره گرافی با نرم افزار ایلوستریتور انجام شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.