فونت گرافی با ایلوستریتور

در این اثر از نرم افزار ایلوستریتور برای فونت گرافی استفاده شده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.